P Holiey Tour

ชื่อ* :  นามสกุล* :
เบอร์โทร* :  อีเมล์* :
ที่อยู่ :  ประเภททัวร์* :
 วันเดินทาง :
จังหวัด* :  วันกลับ* :
รายละเอียด* :  
  * กรอกตามรูปภาพ
 ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย
คุณพิสิษฐ์ ตรัยการมั่นมติ ห้วยขวาง ออมทรัพย์ 084-2-91779-4

ธนาคารไทยพาณิชย
คุณพิสิษฐ์ ตรัยการมั่นมติ สุทธิสาร ออมทรัพย์ 021-255684-7

ธนาคารกรุงเทพฯ
คุณพิสิษฐ์ ตรัยการมั่นมติ อินทามระ ออมทรัพย์ 138-4-42450-1-7


** กรุณาแฟกซ์เอกสารการชำระเงิน (Pay in Slip) 
- ที่เบอร์แฟกซ์ 02-525-9889
- พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล , 
- รายการทัวร์, 
- วันเดินทาง
- เบอร์โทรติดต่อกลับ