P Holiey Tour

1 กรกฏาคม วันครบรอบคืนเกาะฮ่องกงจากอังกฤษกลับคืนสู่จีน
 1 กรกฏาคม วันครบรอบคืนเกาะฮ่องกงจากอังกฤษกลับคืนสู่จีน 


ฮ่องกงในปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง เป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองโดยขึ้นต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศ 2 ระบบในการบริหารและการปกครอง”สามารถดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงินและอื่นๆ ได้ตามระบบเสรีเป็นเวลา 50 ปีนับตั้งแต่ได้รัฐบาลจีนได้ฮ่องกงกลับคืนจากรัฐบาลอังกฤษ ฮ่องกงเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนปัจจุบันมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและอัตราการเติมโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของโลก

  • ฮ่องกงในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กและเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ขนถ่ายสินค้าทางเรือ อยู่ทางตอนใต้ของจีน คำว่า “ฮ่องกง” เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลางว่า “เซียงก่าง” มีความหมายว่า “ท่าเรือหอม” เพราะแต่ก่อนเคยเป็นแหล่งปลูกพันธุ์ไม้หอมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าส่งออก
  • ในปี 1839 เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 ระหว่างจีนกับอังกฤษ เนื่องจากประเทศอังกฤษกำลังต้องการล่าอาณานิคมในแถบทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นที่จัดส่งสินค้า(ฝิ่น) ในสมัยนั้นเองอังกฤษกับจีนมีปัญหาเรื่องการค้าขายฝิ่นจนลุกลามจนทำให้เกิดสงครามฝิ่น หลังจากจีนพ่ายแพ้สงครามฝิ่น อังกฤษยกพลขึ้นบกเกาะฮ่องกง (ท่าเรือไม้หอม) และประกาศให้ดินแดนแถบๆนั้นเป็นของอังกฤษแต่นั้นเป็นต้นมา ในวันที่ 26 มกราคม 1841
  • แต่ปัญหาการค้าฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษก็ยังไม่จบจนกระทั่งเกิดเป็นสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 และหลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษได้บีบบังคับเช่าเกาะอื่นๆ อาทิเช่น เกาะเกาลูน นิวเทอริทอรี่และเกาะอื่นรอบๆอีก 235 แห่ง เป็นระยะเวลา 99 ปีโดยกำหนดครบสัญญาเช่าในวันที่ 30 มิถุนายน 1997 และในช่วงระยะเวลาสัญญาเช่าเกาะอังกฤษได้มาพัฒนาวางรากฐานการศึกษา การปกครองและวางแผนผังเมือง ทำให้ฮ่องกงได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าพาณิชย์และเป็นเมืองท่าน้ำลึก เมืองท่าหนึ่งที่สำคัญ จนฮ่องกงก็กลายเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ประเทศจีน
  • ก่อนใกล้หมดสัญญาที่จะต้องคืนเกาะให้จีน อังกฤษต้องการจะขอทำสัญญาเช่าต่อ แต่ทางรัฐบาลจีนไม่ยอม สุดท้ายเมื่อพื้นที่โดยรอบถูกส่งคืนจีน ทำให้เกาะฮ่องกงที่อังกฤษยึดครอบครอบมาอยู่อย่างโดดเดี่ยว อังกฤษจึงตัดสินใจมอบคืน "เกาะฮ่องกงที่เป็นของอังกฤษ และเกาะเกาลูน , นิวเทอริทอรี่ เกาะอื่นๆ ที่ได้เช่าเพิ่มมาทีหลัง ให้คืนสู่กลับจีนในคราวเดียว" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1997
MY CENTER by P.HOLIDAY
ครบเครื่อง เรื่องฮ่องกง 4 ดาว