P Holiey Tour

แท็กซี่ฮ่องกง ( Hongkong Taxi )


 แท็กซี่ฮ่องกง ( Hongkong Taxi ) 


ฮ่องกงถือเป็นเมืองหนึ่งที่มีระบบคมนานคมขนส่งมวลชนในประเทศที่สะดวกสบาย ทันสมัยและมีการจัดการที่ดีประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MTR) รถบัส รถราง (ให้บริการอยู่ในฝั่งเกาะฮ่องกง) หรือ แท็กซี่ ทุกท่านสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปได้อย่างสะดวกสบาย

และในวันนี้เราจะขอแนะนำยานพาหนะหนึ่งที่ใช้เดินทางและยังเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของฮ่องกงนั่นก็คือ...รถแดง เย้ยย! ไม่ใช่!! นั่นมันอยู่เชียงใหม่ เอาใหม่ๆ นั่นก็คือ... รถแท็กซี่แดงนั้นเองงงง!! เพราะฉากในหนังหลายต่อหลายเรื่อง เวลามาถ่ายทำที่ฮ่องกง นอกจากวิวทิวทัศน์ของเมืองฮ่องกงที่เมีเสน่ห์แล้ว ภาพถ่ายอินเสิทในหนังที่กำลังถ่ายรถบนถนนกำลังวิ่งแล้นผ่าน ก็จะมีติดแท็กซี่แดงวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยเป็นอีกอย่างที่ทำให้เห็นแล้ว สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นเมืองฮ่องกงนั้่นเอง

แท็กซี่ในฮ่องกงแบ่งออกได้เป็น 3 สี
อัตราเริ่มต้นสำหรับ 2 กิโลเมตร แรกอยู่ที่ HK$ 15-20 และเพิ่มขึ้น HK$ 1-1.5 ในทุกๆ 200 เมตร (ขึ้นอยู่กับประเภทของแท๊กซี่และค่ามิเตอร์)

 แท็กซี่สีแดง 
แท็กซี่สีแดงให้บริการทั่วพื้นที่ฮ่องกงโดยส่วนใหญ่ ยกเว้นถนนตุงชุงบนเกาะลันเตาและทางตอนใต้ของเกาะลันเตาทั้งหมด


 

 แท็กซี่สีเขียว 
แท็กซี่สีเขียวจะให้บริการเฉพาะเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์เท่านั้น


 

 แท็กซี่สีฟ้า 
แท็กซี่สีฟ้าให้บริการเฉพาะบนเกาะลันเตาเท่านั้น


 

เคล็ดลับในการเดินทางโดยแท็กซี่อย่างปลอดภัย ไร้ปัญหา

  • การเรียกแท็กซี่ทำได้ตามท้องถนนทั่วไป แม้ว่าแท็กซี่จะไม่สามารถรับหรือส่งผู้โดยสารได้ในบริเวณพื้นที่จำกัดบางแห่ง ดังนั้นการเข้าคิวรอแท็กซี่ที่โรงแรมหรือป้ายจอดแท็กซี่จึงมักจะเป็นทางเลือกที่ดี
  • คนขับรถจะต้องใช้แท็กซี่มิเตอร์และผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าโดยสารตามที่มิเตอร์ระบุไว้
  • ขอใบเสร็จรับเงินจากคนขับทุกครั้ง หากเครื่องใช้การไม่ได้ คนขับรถแท็กซี่จะต้องเป็นผู้เขียนใบเสร็จรับเงินด้วยตัวเอง
  • แท็กซี่ทุกคันมีระเบียบควบคุมและคนขับแท็กซี่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวคนขับที่แผงหน้าปัดรถ
  • ตามกฏหมาย ผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
  • ดูอัตราค่าโดยสารได้ภายในรถแท็กซี่ หากราคา หมายเลขแท็กซี่หรือข้อความบนใบเสร็จรับเงินไม่ชัดเจน อาจให้คนขับเขียนแสดงด้วยลายมือก็ได้
  • หากคุณประสบปัญหาขณะใช้บริการแท็กซี่ในฮ่องกง เช่น คิดค่าโดยสารแพงเกินจริง ให้จดชื่อคนขับแท็กซี่และหมายเลขใบอนุญาตที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวคนขับที่ติดอยู่ตรงแผงหน้าปัดรถ จากนั้นติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเพื่อทำการร้องเรียน เบอร์โทรร้องเรียน +852 2889 9999

Source : discoverhongkong