P Holiey Tour

ปลั๊กไฟฟ้าประเทศฮ่องกง


 ปลั๊กไฟฟ้าที่ฮ่องกง < Plug in Hongkong > 

 
ในประเทศฮ่องกงนั้นจะใช้แรงกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 220 V ตัวเต้าเสียบปลั๊กจะเป็นแบบ 3 ขา ซึ่งเป็นหัวปลั๊กมาตราฐานในแบบประเทศอังกฤษ และยังสามารถใช้ได้ทั้งมาเลเซีย และสิงคโปร์อีกด้วย